Domov

Družba Finerva, d.o.o. je specializirana za nudenje storitev, povezanih s finančno zakonodajo in kriznim menedžmentom.

Za vas, po predhodni oceni dejanskega stanja (finančni in pravni diagnostiki), pripravimo dokumentacijo, potrebno bodisi za preprečitev nastanka insolventnosti (finančna/poslovna prestrukturiranja), v kolikor pa je insolventnost že nastopila, pripravo ukrepov, ki jih insolvenčna zakonodaja (ZFPPIPP) zahteva ob nastopu insolventnosti.

Sodelujemo s stečajnimi upravitelji, odvetniki, revizorji, računovodskimi servisi, forenzičnimi računovodji, pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti podjetij in nepremičnin ter po potrebi z ostalimi strokovnjaki, odvisno od okoliščin vsakega posameznega primera, ki ga obravnavamo.