Vaš finančni partner

Specializirani za storitve, povezane s finančno zakonodajo in kriznim menedžmentom.

Subvencionirana posojila

Poslovno in finančno prestrukturiranje

Prodaja podjetja in nepremičnine

Finančna in pravna diagnostika

Za vas, po predhodni oceni dejanskega stanja, pripravimo dokumentacijo, potrebno bodisi za preprečitev nastanka insolventnosti (finančna/poslovna prestrukturiranja), v kolikor pa je insolventnost že nastopila, pripravo ukrepov, ki jih insolvenčna zakonodaja (ZFPPIPP) zahteva ob nastopu insolventnosti.

Sodelujemo s stečajnimi upravitelji, odvetniki, revizorji, računovodskimi servisi, forenzičnimi računovodji, pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti podjetij in nepremičnin ter po potrebi z ostalimi strokovnjaki, odvisno od okoliščin vsakega posameznega primera, ki ga obravnavamo.

Svetovanje za fizične osebe

V kolikor razmišljate o smiselnosti vložitve predloga za začetek stečajnega postopka in vseh njegovih posledicah, vam o tem svetujemo glede na diagnostiko vašega specifičnega dejanskega stanja.

Svetovanje za pravne osebe

pecifika naših storitev je v tem, da po predhodni finančni in pravni diagnostiki , v kolikor je le mogoče, naredimo vse potrebno, da preprečimo nastanek insolventnosti kot razloga za začetek insolvenčnih postopkov

Dodatne storitve

Subvencionirana posojila in finančno svetovanje

Predlog za začetek postopka osebnega stečaja

Vrednotenje nepremičnin

Storitve za pravne osebe

Finančna in pravna diagnostika

Pravilna ocena stanja, ali je v konkretnem primeru ustrezno vložiti predlog za začetek katerega izmed insolvenčnih postopkov.

Finančno in /ali poslovno prestrukturiranje

Finančno prestrukturiranje je celota ukrepov, ki se izvedejo, da bi dolžnik postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben.

Sodno preventivno prestrukturiranje

Postopek preventivnega prestrukturiranja se tako začne, če dolžnik še ni postal insolventen in je verjetno, da bo v obdobju enega leta postal insolventen.

Posredovanje pri iskanju virov financiranja

Z zadostnimi viri financiranja za najrazličnejše naložbene aktivnosti, vam nudimo strokovno pomoč  pri iskanju virov financiranja.

Posredovanje pri prodaji poslovno nepotrebnega premoženja

Na način, da si prizadevamo najti ustrezno razmerje med hitrostjo prodaje in izposlovano ceno.

Prodaja podjetja kot celote

Za vas posredujemo tudi pri prodaji vaših bodisi posameznih poslovnih deležev ali podjetja v celoti.

Kaj o nas pravijo naše zadovoljne stranke?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing do eiusmod tempor incididunt ut labore rem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Janez Novak
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing do eiusmod tempor incididunt ut labore rem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Nina Novak