Fizične osebe

V kolikor razmišljate o smiselnosti vložitve predloga za začetek stečajnega postopka in vseh njegovih posledicah, vam o tem svetujemo glede na diagnostiko vašega specifičnega dejanskega stanja. V kolikor ocenimo, da je vložitev predloga za začetek stečajnega postopka smiselna, za vas pripravimo vso potrebno dokumentacijo za vložitev predloga za začetka postopka osebnega stečaja, pri tem pa veliko pozornost namenjamo institutu odpusta obveznosti.

Svetovanje glede na diagnostiko vašega specifičnega dejanskega stanja

Ker je za pravilno oceno stanja, ali je v konkretnem primeru ustrezno vložiti predlog za začetek postopka osebnega stečaja, je potrebna predhodna temeljita ocena dejanskega stanja, ki se v pravi fazi izvede z izpolnitvijo vprašalnika, nadaljnja obravnava pa je podvržena individualni obravnavi vašega primera s strani stečajnega upravitelja. Po takšni analizi vam predstavimo tudi možne pravne in dejanske posledice ukrepov, ki jih svetujemo opraviti

Potrebujete svetovanje?

Predlog za začetek postopka osebnega stečaja

Za vas, po predhodni analizi vaše konkretne situacije in oceni smiselnosti vložitve predloga za začetek postopka osebnega stečaja in predstavitvijo njegovih posledic, pripravimo vso potrebno dokumentacijo, da sodišče zoper vas začne postopek osebnega stečaja. 

Potrebujete svetovanje?

Odpusti obveznosti

Hkrati s predlogom za začetek ali po začetku postopka osebnega stečaja ima dolžnik možnost predlagati odpust obveznosti. V primeru, da je odpust obveznosti pred sodiščem uspešno izposlovan, je dolžnik prost dolgov, ki so nastali do začetka postopka osebnega stečaja. Tako preneha upnikova pravica sodno uveljavljati terjatev v delu, v katerem ta do pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti ni bila plačana. Časovni razpon od začetka postopka osebnega stečaja do učinkovanja odpusta obveznosti je vezan na preizkusno dobo, ki jo sodišče določi glede na okoliščine vsakega posameznega primera (najmanj 6 mesecev do največ pet let).

Vendar pa zakonodaja določa pogoje, omejitve in izjeme, vezane na odpust obveznosti.

Za pripravo prognoze, ali bo v konkretnem primeru odpust obveznosti uspešno izposlovan in kakšna bo njegova pričakovana vsebina, je potrebna ocena okoliščin vsakega posameznega dolžnika. 

V primeru, da se nad vami začne postopek osebnega stečaja oziroma hkrati z vložitvijo predloga za njegov začetek, za vas pripravimo dokumentacijo, potrebno za izposlovanje odpusta obveznosti. 

Potrebujete svetovanje?