Ocenjevanje vrednosti nepremičnin

Ocenjevanje vrednosti vseh vrst nepremičnin

Podajanje mnenja o vrednosti nepremičnine na podlagi strokovnega tehtanja, ki temelji na objektivnosti, pravilni presoji, znanju, podatkih in dolgo letnih izkušnjah. 

Vrednost nepremičnin ocenjujemo v različne namene:

        Za poslovne potrebe:

 • pridobivanje, najem ali nakup nepremičnine
 • posredovanje pri trženju nepremičnin
 • gradnja
 • hipotekarna posojila
 • zavarovanje
 • računovodsko poročanje

       Za pravne potrebe: 

 • v primeru stečaja
 • spojitev, združitev ali prevzem
 • v primeru likvidacije
 • za davčne namene
 • preverba smiselnosti investicije
 • sodni spori in dedovanje

Potrebujete oceno vrednosti?

Vrste nepremičnin

Naši ocenjevalci vrednosti nepremičnin imajo izkušnje z vsemi tipi nepremičnin od stanovanjskih do poslovnih. Ne glede na vaše zahteve imamo strokovno znanje, da izvedemo naročilo.                                             

Poročilo pregleda nepremičninskega trga:                                              Dodatna ponudba vključuje četrtletna, polletna in letna monitoring poročila trga nepremičnin na ravni celotne države in ločeno po glavnih mestih ter regijah:

 • Stanovanjske nepremičnine in hiše
 • Zemljišča (stanovanjska, poslovna, kmetijska, gozdna)

Zaključna poročila pripravimo v skladu dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, izdanega pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Več informacij na: tomaz@finerva.si

poSlovne nepremičnine

Segment poslovnih nepremičnin zajemajo enostavne nepremičnine: pisarne, trgovine, gostinski lokali, ordinacije in zahtevnejše nepremičnine, kot so: hotel, nakupovalni centri, igralnice, skladišča, logistični centri in proizvodnje.

Hiše in stanovanja

Segment rezidenčnih nepremičnin zajemajo stanovanja znotraj večstanovanjskih objektov, stanovanjske hiše, dupleks stanovanja, penthouse, luksuzne vile, hiše in pomožni objekti.                               

Vrednotenje vseh vrst zemljišč, gozdov, kmetijskih površin in zemljišč za gradnjo

Vrednotenje gradbenih projektov, nedokončane, do-dokončanja in dokončane celotne objekte

Svetovanje na področju nepremičnin, nepremičninskih projektov in izvedb gradbenih del