Konkurenčna financiranja

Posojila sklada

Subvencionirana posojila

 
Pridobite subvencionirano posojilo v sklopu sodelovanja s slovensko razvojno banko v času visokih obrestnih mer.

Ugodnosti konkurenčnih posojil zajema:

  • Subvencioniran EURIBOR
  • Nižji pribitek obrestne mere
  • Garancija razvojnega sklada

Sredstva za naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ali kritje stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in dela za vse gospodarske družbe.

Storitev je omejena za določene družbe.

Več informacij na: tomaz@finerva.si

posojilo za tekoče poslovanje

Posojilo za tekoče poslovanje za namen kritje stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in dela.

Sredstva od 25.000 do 100.000 EUR, znižana obrestna mera in subvencioniran EURIBOR, brez zavarovanja.

Posojilo za NALOŽBE

Investicije v nepremičnine, opredmetena in neopredmetena sredstva, raziskave in razvoj ter investicije v tekoče poslovanje. 

Sredstva od 50.000 do 3.000.000 EUR, znižana obrestna mera + EURIBOR ter garancija sklada, kot del zavarovanja.

Naročite brezplačno oceno

Stopite v stik z nami in vam bomo ponudili brezplačno oceno višine financiranja.

PREVERJANJE IN oDOBRITEV POSOJILA

Po analizi projekta in kreditne sposobnosti prijavitelja bo vloga sprejeta.

pridobitev sredstev

Po končanem postopku preverjanja in oddaje ter odobritve vloge bodo sredstva izplačana.

Pridobitev posojila

Zahtevo za željeno posojilo lahko oddate na info@finerva.si, vsako zahtevo individualno preverimo, pogoji se lahko razlikujejo glede na kreditno sposobnost in dejavnost podjetja. Vse vloge posojila so predmet kreditnega pregleda in odobritve. Za več informacij se obrnite na naše strokovne svetovalce.

predani strokovnjaki

Naša ekipa sestoji iz izkušenih in usposobljenih strokovnjakov, ki se osredotočajo na zagotavljanje najboljše storitve strankam.

KONKURENČNOST in zgodbe o uspehu

Subvencionirana posojila omogočajo pridobitev boljših pogojev, kot na trgu. To dokazano omogoča višjo konkurenčnost naših strank.

BREZPLAČNA OCENA VIŠINE POSOJILA

Stopite v stik z nami in vam bomo ponudili brezplačno oceno višine financiranja.